Ett köp i Pastill Shop är bindande och går ej returnera. Har man fått förhinder så går det jättebra att sälja sin plats till någon annan. Kontakta mig så att jag får den nya deltagarens kontaktuppgifter.

Om jag behöver ställa in ett kurstillfälle på grund av exempelvis sjukdom så erbjuds ett nytt kurstillfälle. Om du inte har möjlighet att gå på det nya tillfället returneras inbetalt belopp.